शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उच्च माध्यमिक विभागातील शिक्षकांची संच मान्यता
 

STAFF APPROVAL

Login
Enter Your UDIAS code for Web User ID And Password!
Select Region :
Select District :
College Type :
Web User ID :
Password :

Help

Name of Company: Prabodh Sanganak Seva Kendra
Bank Name : Cosmos Co-Op Bank Ltd.
Branch Name: Nigdi
Account No: 902204201970038
I.F.S.C. Code: COSB0000902
M.I.C.R. Code: 411164018

आपले ज्या बँकेत खाते आहे तेथे जावून RTGS या स्किमद्वारा आपण पैसे पाठवू शकता. बँकेतून स्लीप घेवून त्या स्लीप वर वरीलप्रमाणे आमची माहिती भरावी स्लीप वर बँक खात्यावर ज्याची स्वाक्षरी आहे त्यांची स्वाक्षरी घेवून बँकेत स्लीप जमा करावी. अधिक माहितीसाठी आपल्या बँकेतील अधिकारांच्याशी चर्चा करावी. स्लीप भरून दिल्यानंतर पैसे आमचे आमच्या खात्यावर जमा होतील. पैसे भरल्याची स्लीप आपल्या जवळ ठेवावी. अनुदानित, अंशत: अनुदानित, विना अनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयासाठी प्रत्तेकी रु. ५०० भरावेत.


 
 
DEVELOPED BY :- PRABODH SANGANAK SEVA KENDRA